You are here: [ HOW TO JOIN ► SWEDISH ]
  Svenska 
 
 
Hur kan man gå Föreningen
för studier av Krimkriget,
& medlemskap detaljer…
Krimkriget var ett krig som utkämpades den 28 mars 1853 till 1856 mellan det ryska imperiet pã ena sidan och en allians av Storbritannien, Frankrike, det sardinska kungadömet och till viss del Osmanska riket pã den andra. De mest berömda skeendena utspelades pã Krimhalvön i Svarta havet. Östersjön är ett mindre känt slagfält i Krimkriget. Populariseringen av de övriga händelserna har förpassat detta slagfälts betydelse till skuggan, trots dess närhet till den ryska huvudstaden S:t Petersburg. Redan frãn början kom östersjökampanjen in i ett dödläge. Den numerärt underlägsna ryska östersjöflottan begränsade sina rörelser till omrãden nära egna befästningar. De brittiska och franska befälhavarna Sir Charles Napier och Parseval-Deschènes ansåg att de ryska kustbefästningarna speciellt fästningen vid Kronstadt var för väl försvarade för att de skulle kunna anfalla dem trots att de hade samlat ihop den största flottan sedan Napoleonkrigen. Finländska kusten. Bombardemanget av Bomarsund under Krimkriget. Under räder förstörde de allierade brittiska och franska flottorna fortifikationer och fort längs kusten i storfurstendömet Finland, däribland Bomarsunds fästning på åland. Andra anfall lyckades mindre bra, däribland de dåligt förberedda försöken att ta Hangö, Ekenäs, Gamla Karleby och åbo. I Gamla Karlebys fall erövrades även en av de engelska båtarna. Denna finns idag att beskåda i stadsmuseet i Karleby. Nedbrännandet av lagerbyggnader för tjära och fartyg i Uleåborg och Brahestad ledde till internationella protester och i Storbritannien krävde en herr Gibson. lämnade östersjön när hösten gjorde sitt intåg och de förflyttade sig mot Vita havet där de bombarderade Kola och Solovkij. Deras försök att storma Archangelsk fick dock avbrytas, liksom belägringen
 
Prenumeration Priser:  

 
 
Xenon Valutakonverterare –
XE.com Personal Currency Assistant
Worldwide PDF subscription
GLOBAL DIGITAL
och GLOBAL STUDENT DIGITAL
 
För både nya medlemsavgifter, klicka HÄR
 
PDF file Både digitala medlemskap får The War Correspondent för nedladdning PDF, vilket sparar dig en förmögenhet i porto var du än är i världen!

English
English
Français
Français
Türkçe
Türkçe
Русский
Русский
Italiano
Italiano
Български
Български
Română
Română
Suomi
Suomi
Suomi
Polski
Español
Español
Ελληνικά
Ελληνικά
Nederlands
Nederlands
Deutsch
Deutsch